Polityka prywatności

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.P. AJS z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 28, 98-100 Łask, zwany dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: P.H.P. AJS, ul. Żeromskiego 28, 98-100 Łask, telefonując pod numer: 43 6753120 lub drogą elektroniczną, pisząc na maila: b2b@ajs-agd.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.
  6. Administrator przekaże Pańskie dane następującym kategoriom odbiorców: firmom lub instytucjom przy współpracy wykonania obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i w jego imieniu.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.